ANBI

ANBI

De stichting Dordtse Academie is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat wil zeggen dat we ons voor minstens 90% inzetten voor het algemeen nut en daarom mogen donateurs hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Hieronder vindt u aanvullende gegevens over de stichting en het  Beleidsplan 2016-2017

De jaarrekening kunt u hier downloaden: SDA jrk 2020

Postadres:

Voorstraat 352-o, 3311 CW Dordrecht

E-mailadres:

via contactformulier op de website of via de penningmeester Tim Balvers: tpmbalvers@gmail.com

RSIN:

8027.79.591

Rekeningnummer (IBAN):

NL62ABNA0508210089

Thema/Sector:

Kunst en cultuur

Doelomschrijving:

De stichting heeft als doel: het bevorderen en stimuleren van de belangstelling voor de Nederlandstalige literatuur en in het bijzonder de biografie.

Beloningsbeleid:

Geen (vrijwilligers)vergoedingen