Persberichten

Persberichten

 

18 november: Johan de Witt-lezing/college tour

“Bananenschillen liggen overal tegenwoordig, als je burgemeester bent. De rol van de burgemeester in de Nederlandse samenleving is rap aan het veranderen. Ze zijn kwetsbaarder dan ooit, worden steeds vaker persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor incidenten in hun gemeente.” Bron: NRC Handelsblad 10-11-2015

De 25e editie van de Johan de Witt-lezing belooft een boeiende avond te worden. Onze twee gasten, de Vlaming Francesco Vanderjeugd en Ben Visser uit Scherpenzeel, zijn elkaars tegenpolen maar hebben een belangrijke overeenkomst: beiden zijn jongste burgemeester van het land.

Bram Verbrugge, bestuurslid van de Dordtse Academie en nieuwschef van AD De Dordtenaar, gaat met de burgemeesters in gesprek en ook u kunt vragen stellen. Over hun drijfveren, over actuele kwesties, over de omgang met de media, over de balans tussen werk en privé, over hun politieke achtergrond of over de kwetsbare kant van hun mooie job. Leerlingen van het Johan de Witt-gymnasium en studenten Bestuurskunde nemen ook deel aan de discussie.

Bent u erbij op woensdag 18 november? We kijken uit naar uw komst! En stuurt u deze e-mailuitnodiging gerust door aan uw relaties.

Namens stichting Dordtse Academie,
drs. A.A.M. Brok, voorzitter

Plaats:Energiehuis te Dordrecht

Ketel 2 gaat open vanaf 19:30 uur, we starten om 20:00 uur. De avond eindigt rond 21:45 uur. Er is geen pauze.

P E R S B E R I C H T  

 1 oktober 2014

Kees van der Staaij spreker tijdens Johan de Wittlezing 30 oktober in Dordrecht

Politiek Den Haag heeft een turbulente tijd achter de rug: maar liefst vijf kabinetten in tien jaar. Bij de verkiezingen in 2012 bestond de kieslijst uit ongeveer twintig partijen. Deze feiten leiden tot interessante vragen: moet er een kiesdrempel komen? Hebben politieke partijen nog wel voldoende mandaat nu er steeds minder mensen lid zijn? Moet ons politiek bestel op de schop?

Het thema van de 23e Johan de Wittlezing is de bestuurbaarheid van Nederland. Kees van der Staaij, politiek leider van de SGP, geeft zijn visie op het politiek bestel.

De deuren van de Augustijnenkerk gaan vanaf 19.30 uur open (Voorstraat 216 te Dordrecht). De lezing start om 20.00 uur. Na de lezing gaat Kees van der Staaij in op vragen uit het publiek. Leerlingen van de succesvolle debatvereniging van het Johan de Witt-gymnasium nemen ook deel aan de discussie. Rond 21.45 uur is de lezing afgelopen. De entree is vrij.

Sinds 1990 organiseert de stichting Dordtse Academie de Johan de Wittlezing, een eerbetoon aan Dordtenaar en raadpensionaris Johan de Witt. Met de lezing wil de stichting een bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat over fundamentele en/of actuele vraagstukken op het vlak van onder meer cultuur, geschiedenis, politiek, bestuur, onderwijs en gezondheidszorg. De lezing is een initiatief uit 1990 van toenmalig bestuurslid en hoofdredacteur van het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad, Bert Poll.

O P R O E P Dordrecht.net

zondag 27 april 2014

DORDRECHT – Kees van ’t Hof zoekt als biograaf van de Dordtse dichter/journalist Jan Eijkelboom (1926-2008) ook naar zijn kerkelijk verleden. Hij geeft daarbij aan, dat Eijkelboom ook leerling was van de gereformeerde Bavinckschool in Dordrecht.  Eerder werd al gemeld in een historisch verhaal dat de vader van Eijkelboom ook ARP gemeenteraadslid in Dordrecht is geweest. Van ’t Hof doet een oproep in het kerkblad:

Jan Eijkelboom

Als biograaf van de dichter/vertaler Jan Eijkelboom die leefde van 1926 tot 2008 doe ik sinds enige tijd onderzoek naar zijn leven. Ik wil een zo waarheidsgetrouw mogelijk en tevens genuanceerd beeld schetsen van het reilen en zeilen van het gezin en de persoon Jan Eijkelboom in deze periode. Daarom zoek ik naar getuigen.

Hij werd geboren in Slikkerveer en was de zoon van Kors Eijkelboom (1899-1969) en Maria de Kat (1900-1990). Hun gezin werd in 1928 uitgebreid met zoon Gerrit en ten slotte in 1941 met het nakomertje Lena. Nadat ze eerst in de Breitnerstraat 16 in Dordrecht hadden gewoond, kwamen ze via de Billitonstraat 25 in 1937 terecht aan de Bankastraat 61, waar ze bleven wonen.

De ouders deden in 1933 belijdenis in de Nederlandse Hervormde Kerk (Gereformeerde Bond); ik weet helaas niet bij welke predikant. Volgens een getuige werd de vader ouderling en later kerkvoogd. Zoon Jan bezocht de Dr. H. Bavinckschool en ging vanaf 1938 elke dag met de trein naar het Marnix Gymnasium in Rotterdam, waar hij in 1944 eindexamen deed.

Wie heeft dit gezin in deze periode tussen 1926 en 1945 gekend en kan mij er iets meer over vertellen? Als u bijvoorbeeld de naam van de dominee uit 1933 weet, neem dan contact met mij op via telefoonnummer (070) 390 90 24 of via mijn mailadres: vthof@vodafonevast.nl.

Kees van ’t Hof

Persbericht 2o december 2013

door Hans Berrevoets

DORDRECHT – Het Nationaal Letterenfonds steunt het schrijven van de biografie over de Dordtse dichter en schrijver C.Buddingh’(1918-1985). Het boek verschijnt in 2015.

De Dordtse Academie onder voorzitterschap van burgemeester Arno Brok gaf opdracht aan Wim Huijser tot het schrijven van de Buddingh’- biografie.

Dankzij het nationale fonds is de academie verzekerd van een landelijke bijdrage van tienduizend euro. Buddingh’- een icoon van zijn stad Dordrecht – krijgt ook via een biografie de landelijke erkenning.

Hij wordt door het Nationale letterenfonds gezien als iemand die ,,toonaangevend dan wel van groot belang  is geweest voor de letterkunde of cultuurgeschiedenis van Nederland en Vlaanderen.” .

De Dordtse Academie gaf enkele jaren geleden opdracht tot het schrijven van de biografie. De gemeenteraad besloot dat mede mogelijk te maken door garant  te staan voor een maximaal bedrag van 50.000 euro. De Dordtse academie ging daarna aan fondsenwerving doen. Daarvoor werden acties in de stad gevoerd.

Biograaf Wim Huijser is ingenomen met de landelijke erkenning voor zijn werk.  ‘Het is een verheugend bericht, dat ik niet alleen beschouw als een stimulans voor mijzelf, maar vooral als een erkenning voor het werk van onze geliefde Dordtse dichter. De biografie zal duidelijk maken dat Buddingh’ in de tweede helft van de jaren 60 echt de “dichter van het moment” was. De planning is om de biografie in het komend jaar af te ronden.”

Het Dordtse Buddingh’genootschap is blij met de landelijke erkenning voor Buddingh’ en de inzet van de Dordtse academie onder voorzitterschap van burgemeester Arno Brok.  ,,De landelijke subsidie is een stimulans voor de werkwijze van de Dordtse Academie om op een creatieve wijze een biografie van Buddingh’ mogelijk te maken.  Voor het Buddingh’ genootschap is het uitkomen van de biografie in 2015 een mooi vertrekpunt om te gaan nadenken over mogelijkheden om in 2018 stil te staan bij de honderdste geboortedag van Buddingh’. “

Persbericht

Cees Fasseur spreker 22e Johan de Witt-lezing 3 oktober 2013
In het najaar starten de festiviteiten rondom de viering van het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. De Johan de Wittlezing sluit dit jaar thematisch aan bij de viering en Cees Fasseur, historicus en emeritus hoogleraar in de geschiedenis aan de universiteit van Leiden, zal de 22e lezing geven op 3 oktober in de Augustijnenkerk te Dordrecht. De titel van de lezing luidt: Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst. Beschouwingen over het natiebesef in Nederland.

Cees Fasseur (1938) is rechtsgeleerde, historicus en biograaf van koningin Wilhelmina. Hij schreef onder meer Wilhelmina, De jonge koningin en Wilhelmina, Krijgshaftig in een vormeloze jas. Daarnaast schreef hij Juliana en Bernhard, Het verhaal van een huwelijk. Cees Fasseur is tevens auteur van het boek De Gekroonde Republiek. De lezing is op 3 oktober 2013 in de Augustijnenkerk te Dordrecht en start om 20.15 uur. De toegang is gratis.

Sinds 1990 organiseert de stichting Dordtse Academie de Johan de Wittlezing, een eerbetoon aan Dordtenaar en raadpensionaris Johan de Witt. Met de lezing wil de stichting een bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat over fundamentele en/of actuele vraagstukken op het vlak van onder meer cultuur, geschiedenis, politiek, bestuur, onderwijs en gezondheidszorg. De lezing is een initiatief uit 1990 van toenmalig bestuurslid en hoofdredacteur van het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad Bert Poll.

Persbericht

Johan de Wittlezing 2012

Visie van Edith Schippers over houdbaarheid van de zorg

Tijdens de 21e Johan de Wittlezing op woensdag 7 november 2012 geeft demissionair Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport drs. Edith Schippers in de Augustijnenkerk in Dordrecht een voordracht over de houdbaarheid van de zorg.

De Johan de Wittlezing wordt sinds 1990 georganiseerd door de Dordtse Academie. Burgemeester A.A.M. Brok, voorzitter van de Dordtse Academie, opent de avond. Leerlingen van het Johan de Witt-gymnasium verzorgen een muzikaal intermezzo en nemen deel aan het debat na afloop van de lezing. Het debat wordt begeleid door Victor Deconinck. De lezing start om 20.15 uur, de toegang is vrij. Er is plaats voor circa 500 toehoorders. De Augustijnenkerk aan de Voorstraat 216 te Dordrecht gaat om 19.45 uur open.

Het initiatief tot het organiseren van de lezing, vernoemd naar Dordtenaar en raadspensionaris van Holland Johan de Witt, werd ooit genomen door K.L. (Bert) Poll, hij was bestuurslid van de DordtseAcademie en hoofdredacteur van het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad. Voor de lezingen nodigt de stichting vooraanstaande personen uit op het terrein van o.a. cultuur, geschiedenis, politiek, bestuur, onderwijs en gezondheidszorg. De Dordtse Academie draagt zo bij aan het maatschappelijke debat over fundamentele en/of actuele vraagstukken. Eerdere sprekers waren: Henk Vonhoff, Jos van Kemenade, Heleen Dupuis, Henk van Os, Martin van Amerongen, Wim van den Donk, Piet-Hein Donner, Wouter Bos, Paul Cliteur, Jozias van Aartsen, Wim van de Camp en Willem Frijhoff.

Persbericht

Johan de Wittlezing 2011

“De maat der dingen. Over stad en rand”

De Johan de Wittlezing wordt dit jaar gehouden door drs. Karla Peijs, onder meer oud-minister en thans Commissaris van de Koningin in Zeeland.

De Johan de Wittlezing 2011 vindt plaats op donderdagavond 13 oktober a.s. om 20.15 uur in de Augustijnenkerk aan de Voorstraat te Dordrecht. De jaarlijkse lezing wordt georganiseerd door de Stichting Dordtse Academie.

De discussieleiding is in de vertrouwde handen van Victor Deconinck.

Het lijkt er op dat het regeringsbeleid vooral gericht is op onze Randstad.  De randstadnorm drukt wel een heel stevig stempel op ontwikkelingen. Moeten ‘de ommelanden” dat laten gebeuren? Wat voor vuist maken stad en rand tegen deze dominante opstelling, welke tegengeluiden kan men laten horen en welke kansen kunnen er worden gepakt? Mevrouw Peijs zal in haar toespraak ingaan op een breed scala aan mogelijkheden en onmogelijkheden, op kansen en op de verhoudingen tussen de verschillende (midden-)besturen: provinciaal, en regionaal, e.e.a. in het licht van de landelijke opgaven waarvoor we staan.

Belangstellenden zijn vanaf 19.45 uur welkom in de kerk.

Burgemeester drs. A A.M.Brok, voorzitter van de Stichting Dordtse Academie, opent de avond.

De toegang is vrij. Na afloop is de lezing in een handzaam boekje gratis verkrijgbaar.

De Stichting Dordtse Academie wil met de Johan de Wittlezingen, een bijdrage leveren aan het debat over culturele, politieke en bestuurlijke problemen. De lezingen worden gegeven in de Augustijnenkerk die deel uitmaakt van het Hofcomplex: de plaats waar in 1572 de Eerste Vrije Statenvergadering plaats vond, en waar zeer nabij de Dordtse Synode (1618/1619) werd gehouden.

Inlichtingen

P.R.Leentvaar

078 6143748

pr.leentvaar@online.nl

Dordrecht, september 2010

N.B.

Vertegenwoordigers van de media die de lezing willen bijwonen wordt verzocht dat te melden bij de heer P.R.Leentvaar (078 6143748) , ( pr.leentvaar@online.nl )

U kunt hier ook voor nadere inlichtingen terecht.