De Dordtprijs voor de biografie

De Dordtprijs voor de biografie

De Dordtse Academie werd 25 jaar geleden opgericht met als doel het bevorderen van de belangstelling voor de biografie. In vergelijking met andere landen was het aanbod van biografieën in Nederland erg gering. Op dat moment was er bijvoorbeeld wel een Engelse biografie verkrijgbaar over de gebroeders De Witt maar geen Nederlandse. Met het instellen van de tweejaarlijkse Dordtprijs voor de beste biografie, stimuleerde de Dordtse Academie de interesse voor de biografie. Initiatiefnemer destijds was Roel Leentvaar die in een interview liet weten: “Biografie is het genre waarin literatuur en geschiedenis samenkomen; het is een vorm van geschiedschrijving, een cultureel bindmiddel.”

De stichting reikte tussen 1990 en 2000 aan een zestal biografen “De Dordtprijs voor de biografie”, groot fl.25.000 uit. Een onafhankelijke jury bestaande uit zes vooraanstaande literatoren en letterkundigen, genaamd: De Dordtse Academie, wees daarbij de winnaar aan.

Laureaten

  • Jan Fontijn met ‘Tweespalt’ over Frederik van Eeden
  • Jan Meijers met ‘Domela, een hemel op aarde’ over Domela Nieuwenhuis
  • Wim Hazeu met ‘Slauerhoff, een biografie’
  • Hans Goedkoop met ‘Geluk. Het leven van Herman Heijermans’
  • Willem Otterspeer met ‘Bolland, een biografie’
  • Cees Fasseur met ‘Wilhelmina de jonge koningin’.

De Biografie in Nederland en Vlaanderen

De Dordtse Academie, de jury dus, legde op unieke wijze verantwoording af van haar werk door de publicatie in boekvorm van een uitvoerige en beredeneerde bibliografie van (vrijwel) alle in de beoordelingsperiode beoordeelde biografieën: “De Biografie in Nederland en Vlaanderen”.