De Stichting Dordtse Academie

De Stichting Dordtse Academie

Belangstelling voor de biografie

De stichting Dordtse Academie werd in 1990 opgericht met als doel het bevorderen van de belangstelling voor de biografie. In vergelijking met andere landen was het aanbod van biografieën in Nederland erg gering. Op dat moment was er bijvoorbeeld wel een Engelse biografie verkrijgbaar over de gebroeders De Witt maar geen Nederlandse. Met het instellen van de tweejaarlijkse Dordtprijs voor de beste biografie, stimuleerde de Dordtse Academie de interesse voor de biografie. Initiatiefnemer destijds was Roel Leentvaar die in een interview liet weten: “Biografie is het genre waarin literatuur en geschiedenis samenkomen; het is een vorm van geschiedschrijving, een cultureel bindmiddel.” Inmiddels is de biografie een populair genre geworden. De Dordtprijs is zes keer uitgereikt. Verdere informatie is te lezen onder De Dordtprijs.

Johan de Witt-lezing

Van 1990 tot 2017 organiseerden wij jaarlijks een boeiende lezing over een actueel onderwerp om zo een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat. De leerlingen van het Johan de Witt-gymnasium namen deel aan de discussie na afloop van de lezing. Meer informatie vindt u verder via het tabblad Johan de Witt-lezing.

Ondersteuning aan biografen

Voor zover dat in onze mogelijkheden ligt, verlenen wij een enkele keer opdrachten tot het schrijven van een biografie, of verlenen wij biografen financiële ondersteuning. Wij kunnen dat niet uit eigen middelen financieren en zijn afhankelijk van projectsubsidies. Momenteel werkt Kees van ’t Hoff aan een biografie over Jan Eijkelboom.

Dichter bij Dordt, Biografie van C. Buddingh’

Wim Huijser schreef de biografie over de Dordtse dichter en prozaist Cornelis Buddingh’. Het boek verscheen in 2015 bij uitgever Nijgh & Van Ditmar. De presentatie was op 20 mei 2015 in het Dordtse stadhuis.

De Ware Vrijheid

In 2005 verscheen de dubbelbiografie van Johan en Cornelis de Witt onder de titel: “De Ware Vrijheid”, door Luc Panhuysen. Hiertoe werden wij in staat gesteld door een ruimhartige subsidie van de gemeente Dordrecht die daarmee haar twee beroemdste zonen wilde eren. Het boek beleefde tot op vandaag de negende druk en werd zeer goed ontvangen in de pers.

Karel Lotsy

Daarnaast heeft onze stichting de biografie van een andere belangrijke Dordtenaar, Karel Lotsy, de fameuze voetbal en mentalcoach ondersteund. Auteur is Frank Kolfschooten. Dit boek is in het voorjaar van 2009 in Dordrecht gepresenteerd. Deze biografie werpt een nader licht op de rol van Lotsy gedurende de bezetting.

Dordts Biografisch Woordenboek

Het nieuwste deel van de driedelige serie ‘Geschiedenis van Dordrecht’ is het digitale “Dordts Biografisch Woordenboek”, een initiatief van de Dordtse Academie. We werken samen met de vereniging Oud-Dordrecht en het Regionaal Archief Dordrecht. Inmiddels zijn er op de website van het Regionaal Archief zo’n honderd levensbeschrijvingen te lezen van belangrijke figuren uit de Dordtse geschiedenis.

Redactie

De redactie bestaat uit prof. dr. W.Th.M. (Willem) Frijhoff, P.R. (Roel) Leentvaar (namens de Dordtse Academie), dr. drs. drs. C.(Cees) Esseboom (namens de Vereniging Oud-Dordrecht) en T.J. (Teun) de Bruin (namens het Regionaal Archief Dordrecht).

Dordtenaren kunnen ook zelf een biografie plaatsen van een Dordtenaar die zij belangrijk genoeg vinden voor deze website.